Vážený návštevník,
NÁŠ INTERNETOVÝ PORTÁL: "www.372garazi.sk" je komunitný portál, prístupný nie len členom Združenia vlastníkov 372 garáží, ale aj všetkým ostatným vlastníkom garáží. Bol zriadený dobrovoľne, najmä ako alternatíva informačných tabúľ, či vývesných skriniek v garážovom dome. Zámerom bolo operatívnejšie poskytovanie informácií vlastníkom a užívateľom garáží prostredníctvom internetu. Obsahuje najmä bežné prevádzkové informácie, pokyny, oznamy, prehľad výročných zhromaždení a tiež stručný časový priebeh diania, udalostí a faktov, tak z minulých období ako i súčasnosti.

Ak sa chcete prihlásiť do nášho informačného portálu potrebujete poznať svoje prihlasovacie meno a heslo.
To obdržíte od správcu toho to portálu. Pošlite prosím krátku žiadosť na e-mailovú adresu sprava.372garazi @ gmail.com (pozor adresa je bez medzier! v tomto texte sú medzery kvôli automatom, ktoré posielajú neželanú poštu). V e-maily, prosím uveďte číslo garážového boxu a aký máte vzťah k danému garážovému boxu (vlastník, spoluvlastník, dedič). Obratom Vám pošleme potrebné informácie.

Číslo bankového účtu združenia vlastníkov je v tvare
IBAN: SK52 5600 0000 0084 4924 4001.
Variabilný symbol je číslo garáže vlastníka a je dôležitým identifikátorom platiteľa.
Vhodná je aj krátka správa pre prijímateľa platby.

Pekný deň prajú:

Roman Hricišin, technický správca stránky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Tomáš Vachálek, správca objektu 372 garáží: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ÚRADNÉ HODINY SPRÁVY BUDOVY  - KAŽDY PRVÝ UTOROK v mesiaci od 8:00 - 9:00 hod. 

V aktualitách sa nachádza obnovený garážový poriadok. 

Zápisnica z výročného zhromaždenia Združenia vlastníkov 372 garáží na Pionierskej ul. 8-10 v Bratislave konaného dňa 25.04.2024 je uverejnená v priečinku Výročné zhromaždenie 2024.